PERUTUSAN TIMBALAN PENGETUA

(HAL EHWAL KOKURIKULUM)

 

Bahagian Hal Ehwal Ko-Kurikulum adalah bahagian yang menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kelab, sukan, permainan dan badan beruniform. Bahagian ini diuruskan oleh Timbalan Pengetua Hal Ehwal Ko-Kurikulum, Encik Kamarudin.